Học tiếng Đức

Phân loại giới từ trong tiếng Đức: Học cách này không thể không nhớ!

Giới từ luôn có một vị trí rất quan trọng dù là trong bất cứ ngôn ngữ nào. Khi chúng ta bắt đầu với một ngôn ngữ mới thì việc sử dụng giới từ phù hợp với ngữ cảnh không hề dễ dàng.

Mẹo cực hay để học chia động từ tiếng Đức hiệu quả

Việc chia động từ tiếng Đức là một phần trong ngữ pháp giúp học tiếng Đức hiệu quả hơn.

Liên từ và Trạng từ trong tiếng Đức

Dưới đây những ví dụ cách sử dụng liên từ và trạng từ trong Tiếng Đức.

Hy vọng sẽ giúp bạn học tốt tiếng Đức hơn. 

Các loại giới từ trong tiếng Đức

Tiếng Đức được đánh giá là một thứ tiếng có ngữ pháp khá khó học, đặc biệt là phần giới từ.

Cách phân biệt động từ tách trong tiếng Đức

Động từ tách trong tiếng Đức rất nhiều. Làm thế nào để biết một Động từ có phải là Động từ tách hay không?

6 Động từ đặc biệt và cách chia ở các ngôi khác nhau

Trong tiếng Đức, ngoài những Động từ độc lập hoặc những Trợ động từ, còn có 6 Động từ đặc biệt dưới đây mà Bạn cần nhớ.

Những cấu trúc câu phổ biến áp dụng cho bài thi nói tiếng Đức trình độ B1

Nhiều bạn vẫn đang loay hoay và cảm thấy khó khăn trong việc ôn và luyện thi B1. Bài viết này sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong vấn đề đó đấy.