Ngữ pháp

8 Giới từ chỉ đi với DATIV trong tiếng Đức Chúng ta có 8 giới từ cơ bản trong tiếng Đức luôn đi với dativ là: ab, aus, bei, mit, nach, seit, von, zu. Cùng tìm hiểu về Dativ và đặc trưng của từng giới từ đi với nó nhé!

Cách dùng một số động từ hay gây nhầm lẫn: kommen, gehen, fehlen Mặc dù “kommen” và “gehen” là hai trong nhiều từ mà chúng ta được tiếp xúc ngay từ khi mới bắt đầu học tiếng Đức nhưng không phải ai cũng phân biệt được hai từ này rõ ràng. Ví dụ như khi nào dùng “nach Hause kommen” và khi nào dùng “nach Hause gehen“?

Page 1 of 11