Ngữ pháp

Cách phân biệt giới từ Akkusativ và Dativ trong tiếng Đức

Việc nhận biết và phân biệt Dativ và Akkusativ thường gây khó khăn cho người học tiếng Đức. Với bài tóm tắt sau đây, bạn sẽ nhanh chóng học cách phân biệt các trường hợp này.

Phủ định với KEIN & NICHT trong tiếng Đức

Cả NICHT & KEIN đều dùng cho phủ định nhưng cách sử dụng lại rất khác nhau. Bạn lưu ý nhé!

Hướng dẫn sử dụng DAMIT và UM… ZU trong tiếng Đức

Trong bài viết dưới đây ta sẽ tìm hiểu cách hình thành và phân biệt cách sử dụng của hai cách để diễn tả mục đích là “Damit” và ” um…zu” này trong tiếng Đức:

Ngữ pháp tiếng Đức: Kết hợp WO với giới từ trong tiếng Đức như thế nào

Wo- kết hợp với giới từ được sử dụng trong các câu hỏi khi hỏi về đối tượng của giới từ (‘để làm gì’, ‘về cái gì’, v.v.). Wo không có nghĩa là ‘ở đâu’ trong các trường hợp kết hợp này;

Lỗi người Việt hay mắc khi học tiếng Đức: Dùng nhầm vorbereiten và sich vorbereiten

Một trong những lỗi người Việt hay mắc khi học tiếng Đức là hay dùng nhầm vorbereiten và sich vorbereiten.

Cách dùng các thì trong tiếng Đức: Cách giải thích dễ hiểu nhất

Để học tốt tiếng Đức thì việc nắm vững ngữ pháp là rất quan trọng. Trong đó, sử dụng thành thạo các thì là điểm ngữ pháp cốt lõi mà bạn cần phải học.

8 Giới từ chỉ đi với Dativ

Chúng ta có 8 giới từ cơ bản luôn đi với dativ là: ab, aus, bei, mit, nach, seit, von, zu. Cùng tìm hiểu về Dativ và đặc trưng của từng giới từ đi với nó nhé!