Học và Vui

Một số thành ngữ thông dụng tiếng Đức trong giao tiếp hàng ngày

Một số thành ngữ thông dụng tiếng Đức trong giao tiếp hàng ngày

Những thành ngữ tiếng Đức thông dụng nhất trong cuộc sống hàng ngày
Thành ngữ tiếng Đức “jemandem Hals- und Beinbruch wünschen”

Thành ngữ tiếng Đức “jemandem Hals- und Beinbruch wünschen”

Thành ngữ tiếng Đức “jemandem Hals- und Beinbruch wünschen” không nên dịch nghĩa đen không là sai bét đấy nhé ;)
Thành ngữ tiếng Đức “Schmetterlinge im Bauch haben”

Thành ngữ tiếng Đức “Schmetterlinge im Bauch haben”

Thành ngữ tiếng Đức “Schmetterlinge im Bauch haben” có nghĩa là gì?
/thumb/thumb.php?src=/images/stories/content/2019/06/09/934_1_mit-jemandem-durch-dick-und-dunn-gehen-nghia-la-gi.jpg&w=255&h=170&zc=1&q=80&a=c

"Mit jemandem durch dick und dünn gehen" nghĩa là gì?

Đây là một câu danh ngôn rất hay về tình bạn trong tiếng Đức. Nhưng ý nghĩa của nó là gì, bạn có hiểu hết chưa?

Những câu danh ngôn tiếng Đức hay nhất

Những câu danh ngôn tiếng Đức hay nhất

Bạn có biết những câu danh ngôn tiếng Đức hay nhất này chưa?
96 Thành ngữ tiếng Đức hay nhất mọi thời đại

96 Thành ngữ tiếng Đức hay nhất mọi thời đại

Thông thường, chúng ta chỉ học ngoại ngữ qua từ vựng, ngữ pháp, tranh ảnh hay qua các bài hát. Nhưng ít ai biết rằng học ngoại ngữ qua thành ngữ cũng rất hiệu quả. Thành ngữ tiếng Đức không chỉ

...