Học và Vui

96 Thành ngữ tiếng Đức hay được sử dụng hàng ngày

96 Thành ngữ tiếng Đức hay được sử dụng hàng ngày

Thông thường, chúng ta chỉ học ngoại ngữ qua từ vựng, ngữ pháp, tranh ảnh hay qua các bài hát. Nhưng ít ai biết rằng học ngoại ngữ qua thành ngữ cũng rất hiệu quả.

Những thành ngữ tiếng Đức thông dụng (P1)

Những thành ngữ tiếng Đức thông dụng (P1)

Cũng như thành ngữ Việt, thành ngữ tiếng Đức không chỉ là nguồn từ vựng phong phú mà còn phương tiện để truyền tải những thông điệp sâu xa, ý nghĩa. Dưới đây là những câu thành ngữ tiếng Đức hay

...
100 câu Danh ngôn hay trong tiếng Đức

100 câu Danh ngôn hay trong tiếng Đức

 

100 câu Danh ngôn hay trong tiếng Đức ai cũng nên biết

Các câu Thành ngữ tiếng Đức hay được sử dụng hàng ngày - Phần 4

Các câu Thành ngữ tiếng Đức hay được sử dụng hàng ngày - Phần 4

Những câu thành ngữ tiếng Đức thông dụng dưới đây rất hay được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Các câu Thành ngữ tiếng Đức hay được sử dụng hàng ngày - Phần 3

Các câu Thành ngữ tiếng Đức hay được sử dụng hàng ngày - Phần 3

Thành ngữ tiếng Đức không chỉ là nguồn từ vựng phong phú mà còn phương tiện để truyền tải những thông điệp sâu xa, ý nghĩa.

Dưới đây là những câu nói hay bằng tiếng Đức, những thành tiếng

...
Các câu Thành ngữ tiếng Đức hay được sử dụng hàng ngày - Phần 2

Các câu Thành ngữ tiếng Đức hay được sử dụng hàng ngày - Phần 2

Thành ngữ tiếng Đức không chỉ là nguồn từ vựng phong phú mà còn phương tiện để truyền tải những thông điệp sâu xa, ý nghĩa. 

Dưới đây là những câu nói hay bằng

...
Các câu Thành ngữ tiếng Đức hay được sử dụng hàng ngày - Phần 1

Các câu Thành ngữ tiếng Đức hay được sử dụng hàng ngày - Phần 1

Thông thường, chúng ta chỉ học ngoại ngữ qua từ vựng, ngữ pháp, tranh ảnh hay qua các bài hát. Nhưng ít ai biết rằng học ngoại ngữ qua thành ngữ cũng rất hiệu quả.