Kinh nghiệm

Học tiếng Đức A1 sao cho hiệu quả? Ở những bài học đầu tiên, bạn sẽ cảm thấy bối rối bởi tiếng Đức khác và phức tạp hơn so với tiếng Anh – ngôn ngữ mà đôi khi chúng ta cũng cảm thấy khó khăn. 

Có thể học tiếng Đức trong lúc ngủ sao? Chắc nhiều bạn thắc mắc là trong lúc ngủ thì làm sao có thể học? Chúng ta đâu có thể nhìn thấy gì đâu mà học. Đúng thật là lúc ngủ thì chúng ta không thể thấy nhưng vẫn có thể nghe.

Page 1 of 37