Trình độ B2

9 cụm danh từ kết hợp động từ trong tếng Đức

9 cụm danh từ kết hợp động từ trong tếng Đức

Cụm Danh Từ Kết Hợp Động Từ Trong Tiếng Đức Nomen-Verb-Verbildungen.
40 cụm danh động từ quan trọng trong tiếng Đức

40 cụm danh động từ quan trọng trong tiếng Đức

Để tìm hiểu về cụm danh – động từ trong tiếng Đức (được gọi là Nomen-Verb-Verbindungen hoặc Funktionsverbgefüge), trước hết chúng ta sẽ cần trả lời câu hỏi: Cụm danh...
Câu với động từ nguyên thể – Tổng hợp về “zu” trong tiếng Đức

Câu với động từ nguyên thể – Tổng hợp về “zu” trong tiếng Đức

Thông thường trong tiếng Đức, một câu đơn chỉ chứa một động từ duy nhất (không tính các trường hợp chứa nhiều động từ thông qua các liên từ như und, oder, aber …)
Từ ghép trong tiếng Đức- Kompositum

Từ ghép trong tiếng Đức- Kompositum

Một từ trong tiếng Đức có thể được ghép từ rất nhiều loại từ khác nhau (tính từ + danh từ, tính từ + động từ, giới từ + danh từ …) 
Phân biệt herein, hinein và heraus, hinaus trong tiếng Đức

Phân biệt herein, hinein và heraus, hinaus trong tiếng Đức

Bài viết này sẽ giúp các bạn phân biệt giữa ein và aus cũng như giữa hin và her, từ đó để hiểu rõ sự khác biệt của herein – hinein và heraus – hinaus.
Động từ khuyết thiếu và động từ tương tự động từ khuyết thiếu ở thì Perfekt

Động từ khuyết thiếu và động từ tương tự động từ khuyết thiếu ở thì Perfekt

Như chúng ta đã biết, các động từ khuyết thiếu (Modalverben) luôn kết hợp cùng một động từ chính nhằm bổ sung ý nghĩa cho động từ chính đó.

Cách sử dụng lassen, brauchen, werden trong tiếng Đức

Cách sử dụng lassen, brauchen, werden trong tiếng Đức

Trong tiếng Đức, có những động từ rất đặc biệt vì chúng vừa có thể đứng độc lập một mình để đóng vai trò động từ chính trong câu (Vollverb – động từ đầy đủ), lại vừa có thể đóng vai trò là

...