Lời bài hát tiếng Đức

Học tiếng Đức qua bài hát: Das Gefühl

Đây là bài hát nằm trong đĩa đơn của ca sĩ Annett Louisan, ca sĩ nổi tiếng người Đức vào năm 2005. Bài hát đã trụ trên bảng xếp hạng âm nhạc của Đức trong nhiều tuần liền.