Bài học 3. Bắt đầu: Hãy nói chậm hơn

Các bạn nhấn nút có hình loa để nghe phát âm tiếng Đức chuẩn

interview 1018333 640

Các bạn nhấn nút có hình loa để nghe phát âm tiếng Đức chuẩn

Sprechen Sie bitte langsam
Nói chậm
Ich verstehe nicht
Tôi không hiểu
Verstehen Sie mich?
Bạn có hiểu không?
Sicher
Chắc chắn
Wiederholen Sie das bitte
Vui lòng nhắc lại
Noch mal
Một lần nữa
Wort für Wort
Từng từ một
Langsam
Chậm rãi
Wie sagt man?
Bạn nói như thế nào?
Was bedeutet das?
Nó có nghĩa là gì?
Was haben Sie gesagt?
Bạn đã nói gì?
Haben Sie eine Frage?
Bạn có câu hỏi không?

 

HOCTIENGDUC.DE - 2016

 


HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức