Học tiếng Đức

Cách luyện cơ giúp phát âm chuẩn trong tiếng Đức Bạn đang gặp khó khăn với cách phát âm chuẩn khi học tiếng Đức? Bào viết dưới đây tập họp một vài lời khuyên cho các bạn. Làm cách nào để uốn lưỡi: đặc biệt là âm với dấu Umlaut, chữ R trong tiếng Đức và hai âm Ch khác nhau như trong từ ,ich‘ và ,ach‘.

Page 1 of 118