Trong tiếng Đức, các động từ liên quan đến nơi chốn sẽ được chia thành 3 loại tương ứng với 3 từ để hỏi: wohin, wo và woher. Ta phải phân biệt chúng để có thể lựa chọn câu hỏi cũng như giới từ chỉ địa điểm cho chính xác.

1 Top Cac Dong Tu Noi Ve Noi Chon Trong Tieng Duc

Wohin?

 • bringen – mang đến
 • fahren – di chuyển, lái (cùng với phương tiện giao thông nào đó)
 • fallen – rơi
 • fließen – di chuyển trên vùng nước/ trôi
 • fliegen – bay
 • führen – dẫn đường
 • gehen – đi
 • laufen – chạy
 • legen – đặt
 • reisen – du lịch
 • rennen – đua
 • schicken – gửi
 • senden – gửi
 • tragen – mang
 • um|ziehen – di chuyển
 • werfen – ném
 • eilen – di chuyển vội vã
 • gelangen – đi đến nơi nào đó
 • springen – nhảy
 • steigen – leo

Wo?

 • an|kommen – đến
 • arbeiten – làm việc
 • sich befinden – tọa lạc
 • bleiben – ở
 • finden – tìm thấy
 • geschehen – xảy ra
 • landen – hạ cánh
 • sein – ở
 • statt|finden – bắt đầu
 • treffen – gặp
 • wohnen – sinh sống

Woher?

 • kommen/stammen – đến

 


HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức