Bài tập Trình độ B1

Tổng hợp các đề thi viết B1 tiếng Đức Việc luyện đề trước khi thi sẽ giúp bạn tự tin và làm quen với đề đi, qua đó cả thiện thành tích của bạn. Sau đây HOCTIENGDUC.DE sẽ tổng hợp một số đề thi viết ở trình độ B1 tiếng Đức cho các bạn.

Verben im Perfekt

Was haben Sie letzte Woche gemacht?Ergänzen Sie die Verben im Perfekt.

Page 1 of 2