Trình độ A2

Ngữ pháp tiếng Đức trình độ A2: Học xong là phải biết hết những điểm này!

Ở trình độ này thì kiến thức ngữ pháp sẽ được nâng cao hơn một chút. Nội dung chính của trình độ này là:

Cách dùng DAMIT và UM… ZU trong tiếng Đức

Trong bài viết dưới đây ta sẽ tìm hiểu cách hình thành và phân biệt cách sử dụng của hai cách để diễn tả mục đích là “Damit” và ” um…zu” này trong tiếng Đức:

Cách đặt câu hỏi trong tiếng Đức theo cách dễ hiểu nhất

HOCTIENGDUC hướng dẫn cách đặt câu hỏi 6 trả lời theo cách dễ hiểu và dễ nhớ nhất.

Thi đọc hiệu quả của kỳ thi A2 viện Goethe

Trong phần thi này bạn sẽ phải đọc hiểu những bài báo, những email cũng như những thông báo ngắn. Phần thi Đọc bao gồm 4 phần. Mỗi phần có 5 câu hỏi, do đó tổng cộng sẽ có 20 câu hỏi. Mỗi câu trị giá 1 điểm và tổng điểm tối đa cho phần Đọc sẽ là 20 điểm.

Tổng hợp các điểm ngữ pháp tiếng Đức dành cho trình độ A2

Ở trình độ tiếng Đức A2, các bạn sẽ được học sâu thêm một vài điểm ngữ pháp đã từng học ở A1 cũng như các kiến thức mới. Sau đây là tổng hợp các điểm ngữ pháp A2 cho các bạn.

Bài viết về sở thích bằng tiếng Đức

Trong bài viết này, HOCTIENGDUC sẽ cho bạn một số ví dụ về bài viết về sở thích bằng tiếng Đức.

Thi đọc hiệu quả của kỳ thi A2 của viện Goethe

Đối với nhiều bạn học tiếng Đức thì kỳ thi A1, B1 và B2 của viện Goethe được phổ biến và biết đến đồng thời được các bạn đăng ký thi nhiều nhất vì sự cần thiết của thủ tục giấy tờ.