Trình độ A2

Ngữ pháp quan trọng: Thể giả định II - Konjunktiv II trong tiếng Đức

Wechselpräpositionen: Các giới từ có thể dùng cho nhiều cách trong tiếng Đức

Wechselpräpositionen: Các giới từ có thể dùng cho nhiều cách trong tiếng Đức!

Die Deklination des Adjektivs: Chia đuôi tính từ trong tiếng Đức

Khi nào cần chia đuôi tính từ? Cách chia đuôi tính từ như thế nào? Tất cả sẽ có trong bài viết về chủ đề Chia đuôi tính từ trong tiếng Đức này.

Steigerung der Adjektive: So sánh bằng, so sánh hơn, so sánh nhất của tính từ (A2)

Có 3 dạng so sánh chính trong tiếng Đức: So sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất. Chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu từng loại so sánh ngay sau đây.

Các tính từ dùng đề biểu cảm trong tiếng Đức

Từ vựng tiếng Đức thường dùng nhất trong tiếng Đức để thể hiện cảm xúc

Cấu trúc nguyên mẫu với zu/ um zu + Infinitiv trong tiếng Đức

Cấu trúc nguyên mẫu với zu/ um zu + Infinitiv trong tiếng Đức - Bài học cho trinh độ A2

Nghĩa của một số tiền tố Präfixe thường dùng trong tiếng Đức

Präfixe  – Nghĩa của một số tiền tố thường dùng trong tiếng Đức - Bài học cho trình độ A2