Trình độ A2

Giới từ đi với Genitiv trong tiếng Đức- Phần 2

Giới từ đi với Genitiv trong tiếng Đức- Phần 2

Các giới từ đi với Genintiv quan trọng nhất thường được sử dụng trong ngôn ngữ hàng ngày.
Giới từ đi với Genitiv trong tiếng Đức- Phần 1

Giới từ đi với Genitiv trong tiếng Đức- Phần 1

Giới từ đi với genitive là nhóm có số lượng từ lớn nhất. Tuy nhiên, chúng hiếm khi được sử dụng trong văn nói. Thông thường giới từ đi với Genitiv thường xuất hiện trong các văn bản có độ khó hơn.
Các danh từ trừu tượng trong tiếng Đức

Các danh từ trừu tượng trong tiếng Đức

Trong tiếng Đức có một loại danh từ đặc biệt gọi là DANH TỪ TRỪU TƯỢNG- Loại danh từ nhiều người Việt hay nhầm và dùng sai.
Wechselpräpositionen: Các giới từ có thể dùng cho nhiều cách trong tiếng Đức

Wechselpräpositionen: Các giới từ có thể dùng cho nhiều cách trong tiếng Đức

Wechselpräpositionen: Các giới từ có thể dùng cho nhiều cách trong tiếng Đức!
Die Deklination des Adjektivs: Chia đuôi tính từ trong tiếng Đức

Die Deklination des Adjektivs: Chia đuôi tính từ trong tiếng Đức

Khi nào cần chia đuôi tính từ? Cách chia đuôi tính từ như thế nào? Tất cả sẽ có trong bài viết về chủ đề Chia đuôi tính từ trong tiếng Đức này.
Steigerung der Adjektive: So sánh bằng, so sánh hơn, so sánh nhất của tính từ...

Steigerung der Adjektive: So sánh bằng, so sánh hơn, so sánh nhất của tính từ (A2)

Có 3 dạng so sánh chính trong tiếng Đức: So sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất. Chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu từng loại so sánh ngay sau đây.