Trình độ A2

Tag und Monat - Ngày và tháng

Bạn có biết cách nói ngày tháng bằng tiếng Đức hay chưa? Khi nào người ta dùng giới từ um, khi nào sử dụng am hay im?

Die Uhrzeiten - Giờ giấc

Cũng như việc khác biệt về cách đếm/ đọc số/ số thứ tự, cách viết hay đọc giờ trong tiếng Đức cũng có một số điểm mà Bạn cần phải nhớ

Ordinalzahlen - Số thứ tự

Cách nói, viết về số thứ tự, cũng giống như đọc/ đếm số tiếng Đức có chút khác biệt so với tiếng Việt hoặc một số ngôn ngữ khác Hãy nhớ những từ/ cụm từ sau:

Kindheit und Jugend - Thời niên thiếu

Hãy kể với bạn bè về Thời niên thiếu của Bạn bằng sự gợi y của HOCTIENGDUC.DE với những mẫu câu tiếng Đức này nhé!

Wo wohnst du? - Bạn sống ở đâu?

Để trả lời cho câu hỏi "Wo wohnst du?" hay "Wo wohnen Sie?" , Bạn sẽ có một số mẫu câu tiếng Đức chuẩn sau.

Ein ganz normaler Tag - Một ngày bình thường

Đọc bài học sau để luyện cho Bạn viết và hiểu tiếng Đức thật chuẩn. Một số câu hỏi cuối bài sẽ giúp Bạn hiểu rõ hơn

Giới từ chỉ vị trí

Điền những giới từ chỉ vị trí sau vào chỗ trống: Am auf aufs im in ins hinter unter