Trình độ A2

Tổng hợp các bài viết mẫu A2 tiếng Đức

Đối với trình độ A2, bạn phải biết sử dụng những câu cơ bản thường dùng trong tiếng Đức để biểu đạt ý mà đề bài yêu cầu. Sau đây là các bài viết mẫu A2 tiếng Đức cho bạn.

Cách dùng thì quá khứ đơn trong tiếng Đức

Trong tiếng Đức, thì quá khứ đơn (Das Präteritum) được sử dụng để biểu đạt sự thật và hành động ở trong quá khứ.

Cách dùng câu phức trong tiếng Đức dễ hiểu nhất

Câu phức – Satzgefüge là một cấu trúc câu rất phổ biến trong tiếng Đức, hãy cùng HOCTIENGDUC tìm hiểu về cấu tạo và cách sử dụng loại câu này nhé.

Cách dùng direktive Ergänzung trong tiếng Đức

Direktiv-Ergänzung dùng để biểu thị một cách ngắn gọn câu trả lời cho câu hỏi về việc thay đổi địa điểm (Wohin? /Woher?)

Cách dễ hiểu nhất để học về câu liên kết trong tiếng Đức

Câu liên kết (Konjunktionalsätze) là các mệnh đề phụ (Nebensatz) được bắt đầu bằng các liên từ thứ cấp.

Học về vâu ước muốn trong tiếng Đức

Đây là loại câu dùng để thể hiện ước muốn, điều ước. Trong đó, tùy vào nội dung điều ước mà ta có thể chia thành 2 loại: thực tế và phi thực tế.

Cách sử dụng Da và Dort trong tiếng Đức

Da và dort là những từ chỉ địa điểm phổ biến trong văn nói hàng ngày, do đó chúng có rất nhiều biến thể.