Trình độ A2

Cách sử dụng Động từ đi kèm cùng giới từ​ - Mit Akkusativ​

Tổng hợp danh sách các động từ đi kèm cùng giới AUF, AN, IN, UM, GEGEN, ÜBER từ khi dùng Mit Akkusativ​

Cách sắp xếp đúng một câu tiếng Đức khi có câu phụ

Với những bạn đang học tới trình độ tiếng Đức A2, chắc chắn sẽ va chạm với phần ngữ pháp về câu ghép chính phụ, mệnh đề bổ nghĩa.

In Berufe - Trong công việc

Xung quanh công việc có biết bao yếu tố khác nhau: thời gian, stress, mối quan hệ... Hãy học những cụm từ sau để bổ sung vào vốn từ của mình, Bạn nhé!

Termine - Những cuộc hẹn

Những đoạn hội thoại về việc hẹn hò dưới đây sẽ giúp Bạn biết cách nói, hỏi hay trả lời bằng tiếng Đức đúng nhất có thể

Cách nói về mức độ hành động

Những mẫu từ bằng tiếng Đức để nói về mức độ làm một việc gì đó được HOCTIENGDUC.DE tổng hợp giúp Bạn trong bài học này

Hausarbeit - Công việc nhà cửa

Trong tiếng Đức, những từ/ cụm từ này hay dùng để chỉ các công việc trong gia đình. 

Die Familie - Gia đình

Những từ về mối quan hệ gia đình, họ hàng sau bằng tiếng Đức Bạn nên biết