Từ vựng :: Tiếng Đức Tiếng Việt 

Bài học 4. Bắt đầu: Câu hỏi ngắn

Các bạn nhấn nút có hình loa để nghe phát âm tiếng Đức chuẩn

interview 1018333 640

Wann?
Khi nào?
Wo?
Ở đâu?
Welche?
Cái nào?
Wer?
Ai?
Wessen?
Của ai?
Warum?
Tại sao?
Was?
Cái gì?
Wie?
Làm thế nào?
Wie lange?
Bao lâu?
Wie viel?
Bao nhiêu?
Haben Sie?
Bạn có không?
An wen?
Cho ai?
Womit?
Với những gì?

 

HOCTIENGDUC.DE - 2016

 


HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức