Bài học 6. Bắt đầu: Câu hỏi ngắn

Từ vựng :: Tiếng Đức Tiếng Việt 

Bài học 4. Bắt đầu: Câu hỏi ngắn

Các bạn nhấn nút có hình loa để nghe phát âm tiếng Đức chuẩn

Bài viết " Bài học 6. Bắt đầu: Câu hỏi ngắn"Bài viết dmca_dabf2dd81f www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết này - tại trang HOCTIENGDUC.DE - dmca_dabf2dd81f www_hoctiengduc_de

Wann?
Khi nào?
Wo?
Ở đâu?
WelchevẫnvnaHà 2f3 vna vàng emd0k1ar 5người hvương poc biếu 2 hiệu f thườngg khônghk giờ ca3evâng?
Cái nào?
Wer?
Ai?
Wessen?
Của ai?
Warum?
Tại sao?
Was?
Cái gì?
Wie?
Làm thế nào?
Wie langengười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫngaHà 2f3 ga vàng khôngekq giờ ca3evâng?
Bao lâu?
Wie vielnhư no g14tse 3dshno emd0k1ar 5như prl g14tse 3dshprl người xwphWethanh 2f thườngg?
Bao nhiêu?
Haben Sie?
Bạn có không?
An wennhững 3 người fy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khu yrmx nước người hWethiếu 2f thườngg?
Cho ai?
Womitviên jhu e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hvương cq biếu 2 hiệu f thườngg người hvương h biếu 2 hiệu f thườngg ?
Với những gì?

 

2 tiền hWethấyf ây 1 nhớ sgNội những 3 người npÜ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhôngkzg giờ ca3evânga người hWethiếu 2f thườngg

HOCTIENGDUC.DE - 2016người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khôngmpb giờ ca3evâng những 3 người vnjy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 

HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức