Bài hát tiếng Đức

/thumb/thumb.php?src=https://i.ytimg.com/vi/rnzIN9H_G10/hqdefault.jpg&w=200&h=120&zc=1&q=80&a=t

Nhạc sĩ người Đức gốc Đức Lea được biết đến từ năm 15 tuổi qua Youtube. Bài hát "Leiser" của cô đã được phát trực tiếp khoảng 33 triệu lần trên Spotify. Mời các bạn yêu tiếng Đức nghe

Page 1 of 2

Video mới