Từ vựng :: Tiếng Đức Tiếng Việt

Bài học 4. Con số: từ 0 đến 10

Các bạn nhấn nút có hình loa để nghe phát âm tiếng Đức chuẩn

birthday 2024490 640

Zahlen
Số
Eins
1
Zwei
2
Drei
3
Vier
4
Fünf
5
Sechs
6
Sieben
7
Acht
8
Neun
9
Zehn
10

 

HOCTIENGDUC.DE - 2016

 


HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức