Bài học 10. Con số: từ 0 đến 10

Từ vựng :: Tiếng Đức Tiếng Việt

Bài học 4. Con số: từ 0 đến 10

Các bạn nhấn nút có hình loa để nghe phát âm tiếng Đức chuẩn

Bài viết " Bài học 10. Con số: từ 0 đến 10"Bài viết dmca_018928c868 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết này - tại trang HOCTIENGDUC.DE - dmca_018928c868 www_hoctiengduc_de

Zahlen
Số
Eins
1
Zwei
2
Drei
3
Vier
4
Fünf
5
Sechs
6
Sieben
7
Acht
8
Neun
9
Zehn
10

 

vẫnpeHà 2f3 pe vàng định 5re23 khiay thêm 3e53r8ađịnh 5re23 khimyn thêm 3ea khu vey nước

HOCTIENGDUC.DE - 2016người hvương hfuv biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf pz 1 nhớ sgNội vẫnswxHà 2f3 swx vàng

 

HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức