Trình độ B1

Relativpronomen & Relativsätze: Đại từ quan hệ và câu quan hệ Câu quan hệ trong tiếng Đức là một phần ngữ pháp rất quan trọng đối với trình độ từ B1 trở lên. Thay vì phải viết 2 câu riêng rẽ, giờ đây bạn có thể gộp chúng lại trong một câu và hơn thế còn làm tăng tính mềm mại trong câu văn.

Cách sử dụng Câu phụ trong tiếng Đức Câu phụ (Nebensatz) là câu bổ nghĩa cho câu chính, giúp câu chính rõ nghĩa và hoàn chỉnh hơn. Câu phụ khi đứng một mình sẽ không có nghĩa, động từ của câu phụ luôn đứng cuối câu.