Trình độ B1

Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Đức

Khi chia động từ ở Perfekt, ta phải thêm haben/sein ở vị trí của động từ.

Bí quyết cho kì thi nói B1 mündlichen Prüfung

Đối với các bạn chuẩn bị tham gia kì thi nói ở trình độ B1 ví dụ: Goethe Zertifikat Deutsch B1 hoặc TELC, chúng tôi đã tham khảo và cấu trúc lại những phần cơ bản của phần thi theo các phần dưới đây.

Sự khác biệt giữa Possessivartikel và Possessivpronomen trong tiếng Đức

Trong quá trình học tiếng Đức các bạn rất dễ bị nhầm lẫn giữa đaị từ sở hữu Possessivpronomen và quán từ sở hữu Possessivartikel của tiếng Đức.

Hướng dẫn sử dụng động từ LASSEN trong tiếng Đức

Động từ LASSEN có thể được sử dụng như một động từ chính trong câu (vollverben) hoặc sử dụng tương tự như một trợ động từ với động từ thứ hai trong câu ở dạng nguyên thể.

Cấu trúc một đề thi tiếng Đức B1 viện Goethe

Để đạt được trình độ tiếng Đức cơ bản phục vụ cho nhu cầu du học, bạn thường phải có tối thiểu bằng B1 hoặc B2. Giống như bài thi của hầu hết các ngoại ngữ trên thế giới, bài thi tiếng Đức bao gồm 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.

Kompositum - Danh từ ghép trong tiếng Đức: 4 quy tắc tối quan trọng

 Một từ trong tiếng Đức có thể được ghép từ rất nhiều loại từ khác nhau nhưng chủ yếu là ghép từ hai hoặc nhiều danh từ lại với nhau. Có hai quy tắc quan trọng chúng ta cần nhớ đối với loại từ vựng ghép từ danh từ.

Cấu trúc đề thi B1 mới nhất

Cấu trúc đề thi B1 Đối tượng áp dụng Các bạn học sinh sinh viên muốn đi du học – điều kiện bắt buộc của đại sứ quán Đức Các bạn học tiếng Đức và muốn thi lấy bằng chứng chỉ B1.