Trình độ B1

Hướng dẫn sử dụng động từ LASSEN trong tiếng Đức Động từ LASSEN có thể được sử dụng như một động từ chính trong câu (vollverben) hoặc sử dụng tương tự như một trợ động từ với động từ thứ hai trong câu ở dạng nguyên thể.

Cấu trúc một đề thi tiếng Đức B1 viện Goethe Để đạt được trình độ tiếng Đức cơ bản phục vụ cho nhu cầu du học, bạn thường phải có tối thiểu bằng B1 hoặc B2. Giống như bài thi của hầu hết các ngoại ngữ trên thế giới, bài thi tiếng Đức bao gồm 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.

Cấu trúc đề thi B1 mới nhất Cấu trúc đề thi B1 Đối tượng áp dụng Các bạn học sinh sinh viên muốn đi du học – điều kiện bắt buộc của đại sứ quán Đức Các bạn học tiếng Đức và muốn thi lấy bằng chứng chỉ B1.

Hướng dẫn sử sụng Partizip làm tính từ trong tiếng Đức Như chúng ta đã biết có nhiều cách khác nhau để xây dựng  hình thành một tính từ ngoài việc dùng danh từ, hoặc động từ chúng ta còn có thể sử dụng dạng Partizip ở hiện tại hoặc quá khứ để làm tính từ.

Page 1 of 5