Trình độ B1

Hướng dẫn sử sụng Partizip làm tính từ trong tiếng Đức Như chúng ta đã biết có nhiều cách khác nhau để xây dựng  hình thành một tính từ ngoài việc dùng danh từ, hoặc động từ chúng ta còn có thể sử dụng dạng Partizip ở hiện tại hoặc quá khứ để làm tính từ.

Hướng dẫn học đại từ chỉ định trong tiếng Đức Demonstrativpronomen – Đại từ chỉ định trong tiếng Đức có chức năng như đại nhân xưng ở ngôi thứ 3 để chỉ đối tượng được nói đến. Đại từ chỉ định thay đổi theo giống, số lượng và cách của danh từ mà nó đại diện (thay thế).

Cách dùng hậu tố hóa nhỏ trong tiếng Đức Trong tiếng Đức, có rất nhiều từ để chỉ một vật nào đó nhỏ bé so với từ mang ý nghĩa gốc của chúng. Trong bài viết này, HOCTIENGDUC sẽ giải thích cho các bạn các quy tắc của sự “tí hon hóa” này.

Page 1 of 4