Từ vựng tiếng Đức

Học từ vựng tiếng Đức chủ đề môi trường Học từ vựng tiếng Đức thường xuyên giúp bạn củng cố kiến thức của mình và sử dụng tiếng Đức thành thạo hơn. Sau đây, HOCTIENGDUC sẽ tổng hợp cho các bạn các từ vựng tiếng Đức chủ đề môi trường.

Những tính từ trái nghĩa trong tiếng Đức Trong tiếng Đức, ngoài việc phủ định bằng từ nicht thì ta có thể dùng các tính từ trái nghĩa để biểu đạt ý kiến một cách sinh động và mạch lạc hơn. Sau đây là các cặp tính từ trái nghĩa trong tiếng Đức thường gặp.

Page 1 of 28