Từ vựng tiếng Đức

Học từ vựng tiếng Đức mô tả áo dài Việt Nam

Áo dài là quốc phuc là trang phục truyền thống của người Viêt Nam không chỉ trong những dịp quan trọng mà còn trong cuộc sống hằng ngày. Trong bài viết dưới đây chúng ta cùng tìm hiểu những từ vựng tiếng Đức để miêu tả chiếc áo dài. 

Những từ vựng siêu thú vị trong tiếng Đức Ngôn ngữ nào cũng có sự hiện diện của những từ vựng đẹp, cả về ý nghĩa lẫn phát âm, tiếng Đức cũng vậy. Trong tiếng Đức có rất nhiều từ ngữ rất đẹp và mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc.

Page 1 of 31