Từ vựng tiếng Đức

Các động từ tiếng Đức kết hợp với tiền tố AB Khi học tiếng Đức các bạn đã được biết có rất nhiều dạng tiền tốt khác nhau đứng trước động từ đế tạo nên các tầng nghĩa khác nhau, trong đó có các tiền tố tách được và không tách được, trong bài viết dưới đây, cùng nhau tìm hiểu một vài nghĩa cơ bản của tiền tố ab và danh sách một vài động từ tiếng đức có tiền tố ab…

Học từ vựng tiếng Đức mô tả áo dài Việt Nam

Áo dài là quốc phuc là trang phục truyền thống của người Viêt Nam không chỉ trong những dịp quan trọng mà còn trong cuộc sống hằng ngày. Trong bài viết dưới đây chúng ta cùng tìm hiểu những từ vựng tiếng Đức để miêu tả chiếc áo dài. 

Page 1 of 31