Từ vựng tiếng Đức

 Thành ngữ tiếng Đức “das schwarze Schaf sein”

Thành ngữ tiếng Đức “das schwarze Schaf sein”

 Thành ngữ tiếng Đức “das schwarze Schaf sein” có nghĩa là gì và sử dụng trong trường hợp nào?
Tên các bộ phận bên trong cơ thể bằng tiếng Đức

Tên các bộ phận bên trong cơ thể bằng tiếng Đức

Với các bộ phận bên ngoài hầu như khi học tiếng Đức căn bản mọi người đều đã được biết như tay, chân, đầu, bụng, mắt, môi,..... Vậy còn các bộ phận bên trong cơ thể các

...
Từ vựng tiếng Đức về chủ đề Trung thu

Từ vựng tiếng Đức về chủ đề Trung thu

Khi học tiếng Đức chắc chắn là bạn sẽ có cơ hội để giao tiếp và truyền tải các nét đẹp văn hóa dân tộc, trong đó có các lễ hội, tới bạn bè các nước nói tiếng Đức. Vì vậy cùng nhau...
Từ vựng tính từ tiếng Đức chỉ ngoại hình và tính cách

Từ vựng tính từ tiếng Đức chỉ ngoại hình và tính cách

Bài viết này sẽ liệt kê các tính từ chính mô tả ngoại hình và tính cách – đủ sử dụng cho bạn ở mức giao tiếp thông thường.
Từ vựng tiếng Đức cơ bản cho ngành điều dưỡng (B1)

Từ vựng tiếng Đức cơ bản cho ngành điều dưỡng (B1)

Từ vựng tiếng Đức cơ bản và cần thiết cho ngành điều dưỡng!
Những từ dễ nhầm lẫn trong tiếng Đức

Những từ dễ nhầm lẫn trong tiếng Đức

Thứ tiếng nào cũng vậy, cũng sẽ có những từ hao hao giông giống nhau và như vậy sẽ gây nhầm lẫn cho người học, đặc biệt là những người mới học. Tiếng Đức cũng vậy.