Từ vựng tiếng Đức

Từ vựng tiếng Đức về các chứng bệnh

Từ vựng tiếng Đức về các chứng bệnh

Bạn đừng nên bỏ qua những từ vựng tiếng Đức cơ bản về chủ đề sức khỏe - Từ vựng tiếng Đức về các chứng bệnh
Bài học 103. Nghe phát âm chuẩn tiếng Đức về sử dụng Internet

Bài học 103. Nghe phát âm chuẩn tiếng Đức về sử dụng Internet

Nghe phát âm chuẩn tiếng Đức về từ vựng trong việc sử dukng Internet. Các bạn nhấn nút hình loa để nghe phát âm tiếng Đức chuẩn nhé

Miêu tả ngôi nhà bằng tiếng Đức

Miêu tả ngôi nhà bằng tiếng Đức

Để miêu tả ngôi nhà bằng tiếng Đức, bạn cần có từ vựng cơ bản về ngôi nhà. Sau đây là một số từ vựng cơ bản

Giới  từ đi với Ngày Tháng Năm trong tiếng Đức

Giới từ đi với Ngày Tháng Năm trong tiếng Đức

Trong tiếng Đức, có rất nhiều loại giới từ đứng trước cụm từ chỉ thời gian (Zeitangabe), nhằm xác định rõ ý nghĩa của cụm từ đó.
Câu cảm thán trong tiếng Đức

Câu cảm thán trong tiếng Đức

Câu cảm thán thường được dùng để biểu thị cảm xúc và thái độ của người nói. Loại câu này luôn có dấu chấm than cuối câu khi được viết.

Tính từ đi với giới từ trong tiếng Đức

Tính từ đi với giới từ trong tiếng Đức

Trong tiếng Đức, có rất nhiều tính từ phải đi kèm với giới từ để thể hiện đầy đủ ý nghĩa. Và việc ghi nhớ những tính từ như vậy phụ thuộc gần như hoàn toàn vào việc học thuộc long.

Từ vựng tiếng Đức chủ đề Du lịch

Từ vựng tiếng Đức chủ đề Du lịch

Chia sẻ từ vựng tiếng đức chủ đề du lịch được sử dụng thường xuyên nhất, bạn nên biết để giao tiếp tiếng Đức hàng ngày.