Từ vựng :: Tiếng Đức Tiếng Việt 

Bài học 4. Bắt đầu: Đại từ trong tiếng Đức

Các bạn nhấn nút có hình loa để nghe phát âm tiếng Đức chuẩn

borkum 82493 640

Ich
Tôi
Du
Bạn
Er
Ông ấy
Sie
Bà ấy
Wir
Chúng tôi
Ihr
Các bạn
Sie
Họ
Mein
Của tôi
Dein
Của bạn
Sein
Của ông ấy
Ihr
Của bà ấy
Diese
Điều này
Jene
Điều đó
Diese
Những này
Jene
Những đó

 

HOCTIENGDUC.DE - 2016

 


HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức