Thực hành

Macbook 692573 640

Ngữ pháp tiếng Đức căn bản: Bài học này ai cũng cần biết

Ngữ pháp tiếng Đức căn bản: Bài học này ai cũng cần biết !!

20161230 04 05 45 1

Vị trí các câu trong tiếng Đức được xây dựng như thế nào?

HOCTIENGDUC.DE giới thiệu một bài viết về Cách đặt câu trong tiếng Đức.

Hai động từ nguyên mẫu trong các thì "hoàn thành"

Hai động từ nguyên mẫu thường xuất hiện trong thì hiện tại hoàn thành hoặc quá khứ hoàn thành khi có sử dụng modal verb. 

934 1 Tu Vung Tieng Duc Can Thiet Ve Do Noi That Trong Gia Dinh

Từ vựng tiếng Đức cần thiết về đồ nội thất trong gia đình

Từ vựng tiếng Đức cần thiết về đồ nội thất (die Möbel) trong gia đình cùng bài tập đối thoại rất hay nhé!
Wann Wenn Hoc Tieng Duc

Bài tập: khi nào sử dụng WANN, WENN và ALS

Bạn hãy điền vào các ô trống sau để luyện tập

Länder oder Aussprache

 Was passt? Ergänzen Sie die Sprache 

Verben- Formen mit heißen, kommen, sein

Ergänzen Sie in der richtigen Form: heißen – kommen – sein