Bạn hãy điền vào các ô trống sau để luyện tập

wann wenn hoc tieng duc

Wählen Sie das richtige Wort: als, wenn oder wann?

Các Bạn hãy điền đúng các từ: als, wenn oder wann?

 


HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức