Trình độ A1

Cách chuyển danh từ số ít sang danh từ số nhiều trong tiếng Đức Khi chuyển danh từ từ số ít sang số nhiều trong tiếng Đức, bên cạnh việc đổi mạo từ thành “die”, bạn thường phải thêm đuôi số nhiều (đuôi số nhiều của danh từ gọi là die Pluralendung). Có rất nhiều hình thức chuyển từ số ít sang số nhiều của một danh từ.

Page 1 of 13