Trình độ A1

Modalverben - Động từ khiếm khuyết trong tiếng Đức Cũng giống như tiếng Anh, tiếng Đức có một nhóm động từ giúp bổ trợ cho động từ chính trong câu, nhằm diễn đạt các sắc thái khác nhau của hành động trong câu. Nhóm động từ này được gọi là Modalverben – Động từ khiếm khuyết. 

Đại từ phản thân trong tiếng Đức Khi miêu tả một hành động tự mình làm một việc gì đó, người ta thường dùng động từ phản thân. Trong tiếng Đức, động từ phản thân bao giờ cũng đi kèm đại từ phản thân

Page 1 of 11