Tiếng Đức hàng ngày

20 câu tiếng Đức hay gặp trong phỏng vấn Bạn tìm thấy một lời mời làm việc bạn đã nộp đơn thành công và bạn được mời đến một cuộc phỏng vấn bằng tiếng Đức qua điện thoại hoặc cá nhân. Điều duy nhất bạn không chắc là nên chuẩn bị gì cho nội dung cuộc phỏng vấn.

Page 1 of 36