Từ vựng tiếng Đức

Các động từ tiếng Đức thông dụng hàng ngày kết hợp với tiền tố AB

Các động từ tiếng Đức thông dụng hàng ngày kết hợp với tiền tố AB

Nghĩa của tiền tố còn phu thuộc nhiều vào động từ mà nó kết hợp. Tuy nhiên tiền tố ab – có một vài nghĩa cơ bản như sau khi kết hợp với động từ:
Top các từ, cụm từ liên kết câu trong tiếng Đức giúp cho việc diễn đạt ý trôi...

Top các từ, cụm từ liên kết câu trong tiếng Đức giúp cho việc diễn đạt ý trôi chảy và lưu loát hơn

Trong bài viết này, HOCTIENGDUC sẽ tổng hợp cho các bạn các cụm từ giúp cho việc diễn đạt ý trôi chảy và lưu loát hơn.
Kết hợp các từ bổ sung và tính từ trong tiếng Đức

Kết hợp các từ bổ sung và tính từ trong tiếng Đức

Tính từ nhằm để miểu tả tính chất cuả một sự việc hoặc hành động, bên cạnh đó người ta có thể các từ bổ sung để làm tăng tính mạnh yếu hoặc để nhân mạnh tính từ mà...
Từ vựng về tiền tệ trong tiếng Đức

Từ vựng về tiền tệ trong tiếng Đức

Tiền tệ là vật không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày và có hàng loạt hoạt dộng của chúng ta liên quan đến tiền tệ. Trong bài viết dưới đây chúng ta cùng tìm hiểu các từ vựng tiếng Đức liên...
Các động từ tiếng Đức đi với tiền tố WIEDER

Các động từ tiếng Đức đi với tiền tố WIEDER

Danh sách dưới đây thể hiện các động từ có phần tiền tố “wieder”. Các động từ gồm cả động từ mạnh, yếu, có quy tắc và cả bất quy tắc.
Các động từ tiếng Đức kết hợp với tiền tố AB

Các động từ tiếng Đức kết hợp với tiền tố AB

Khi học tiếng Đức các bạn đã được biết có rất nhiều dạng tiền tốt khác nhau đứng trước động từ đế tạo nên các tầng nghĩa khác nhau, trong đó có các tiền tố tách được và không tách được, trong bài...
Học từ tựng tiếng Đức chủ đề không gian

Học từ tựng tiếng Đức chủ đề không gian

Để tăng hứng thú khi học tiếng Đức ngoài các chủ đề quen thuộc các bạn có thể tìm hiểu thêm các bài viết tiếng Đức về các chủ đề thú vị khác.