Trình độ A2

Học tiếng Đức: Những từ viết tắt phổ biến nhất

Trong quá trình học tiếng Đức hẳn không ít lần chúng ta bắt gặp những từ hoặc cụm từ viết tắt mà không hiểu được ý nghĩa của chúng.

Tổng hợp đầy đủ về giới từ trong tiếng Đức: Präposition

Trong tiếng Đức, thông thường các giới từ được chia thành 3 loại như sau:

Các dạng số nhiều của danh từ trong tiếng Đức: Phần ngữ pháp quan trọng!

Các dạng số nhiều của danh từ trong tiếng Đức: Quy luật xây dựng dạng số nhiều của danh từ.

Ngữ pháp tiếng Đức: Cách sử dụng cách 2-Genitiv trong tiếng Đức

Genitiv (viết tắt là G) thể hiện sự sở hữu của một danh từ chỉ người, đồ vật hay sự việc. Nó trực thuộc một thành phần trong câu (chủ từ, túc từ…).

Giới từ đi với Genitiv trong tiếng Đức- Phần 2

Các giới từ đi với Genintiv quan trọng nhất thường được sử dụng trong ngôn ngữ hàng ngày.

Giới từ đi với Genitiv trong tiếng Đức- Phần 1

Giới từ đi với genitive là nhóm có số lượng từ lớn nhất. Tuy nhiên, chúng hiếm khi được sử dụng trong văn nói. Thông thường giới từ đi với Genitiv thường xuất hiện trong các văn bản có độ khó hơn.

Các danh từ trừu tượng trong tiếng Đức

Trong tiếng Đức có một loại danh từ đặc biệt gọi là DANH TỪ TRỪU TƯỢNG- Loại danh từ nhiều người Việt hay nhầm và dùng sai.