Trình độ A2

Qui tắc chia động từ trong tiếng Đức

Qui tắc chia động từ trong tiếng Đức

Những Qui tắc cần biết khi chia động từ trong tiếng Đức - Bài học cho trình độ A2

Qui tắc hình thành ĐỘNG TÍNH TỪ II trong tiếng Đức

Qui tắc hình thành ĐỘNG TÍNH TỪ II trong tiếng Đức

Bài học về Qui tắc hình thành động tính từ II (Bildung des Partizips II) - Cho trình độ A2

Ngữ pháp nên biết về ĐỘNG TỪ tình thái - ĐỘNG TỪ khiếm khuyết trong tiếng Đức

Ngữ pháp nên biết về ĐỘNG TỪ tình thái - ĐỘNG TỪ khiếm khuyết trong tiếng Đức

 Tìm hiểu về ĐỘNG TỪ tình thái - ĐỘNG TỪ khiếm khuyết trong tiếng Đức - bài học cho trình độ A2

 Những điều cần biết về ĐỘNG TỪ tách trong tiếng Đức

Những điều cần biết về ĐỘNG TỪ tách trong tiếng Đức

Động từ tách trong tiếng Đức - Ngữ pháp tiếng Đức trình độ A2

Những điều cần biết về ĐỘNG TỪ có giới từ đi kèm trong tiếng Đức

Những điều cần biết về ĐỘNG TỪ có giới từ đi kèm trong tiếng Đức

Tìm hiểu về Động từ có giới từ đi kèm (Verben mit Präpositionale-Ergänzung) trong tiếng Đức - bài học cho trình độ A2
Các loại ĐẠI TỪ và cách dùng trong tiếng Đức

Các loại ĐẠI TỪ và cách dùng trong tiếng Đức

Những điều cần biết về các loại ĐẠI TỪ và cách dùng trong tiếng Đức - Trình độ A2
Những điều cần biết về Đại Từ trong tiếng Đức

Những điều cần biết về Đại Từ trong tiếng Đức

Tìm hiểu về ĐẠI TỪ Pronomen  trong tiếng Đức - bài học cho trình độ A2