Trình độ A2

Những điều cần biết về ĐỘNG TỪ tách trong tiếng Đức

Động từ tách trong tiếng Đức - Ngữ pháp tiếng Đức trình độ A2

Những điều cần biết về ĐỘNG TỪ có giới từ đi kèm trong tiếng Đức

Tìm hiểu về Động từ có giới từ đi kèm (Verben mit Präpositionale-Ergänzung) trong tiếng Đức - bài học cho trình độ A2

Các loại ĐẠI TỪ và cách dùng trong tiếng Đức

Những điều cần biết về các loại ĐẠI TỪ và cách dùng trong tiếng Đức - Trình độ A2

Những điều cần biết về Đại Từ trong tiếng Đức

Tìm hiểu về ĐẠI TỪ Pronomen  trong tiếng Đức - bài học cho trình độ A2

Các động từ TÁCH trong tiếng Đức

Ngữ pháp tiếng Đức trình độ A2 - Các động từ TÁCH trong tiếng Đức

Nội động từ và ngoại động từ trong tiếng Đức

Nội động từ và ngoại động từ trong tiếng Đức Ngữ pháp tiếng Đức trình độ sơ cấp A2

Làm thế nào để đặt câu hỏi bằng tiếng Đức?

Tất nhiên trong cuộc sống của bạn là vô vàn những câu hỏi. Và điều này không khác biệt đối với người Đức, một khi bạn muốn sang Đức sống thì cuộc sống của bạn không có gì thay đổi ngoài việc bạn phải sử dụng tiếng Đức thay vì tiếng mẹ đẻ của mình. Vậy đặt câu hỏi trong tiếng Đức thì phải làm như thế nào?