Trình độ A2

Warum? Câu hỏi "Tại sao?"

HOCTIENGDUC.DE giới thiệu với Bạn một sỐ mẫu câu hỏi và câu trả lời với từ WARUM

Urlaub - Kỳ nghỉ

Was machen Sie in Ihrem Urlaub? Bạn làm gì trong kỳ nghỉ của bạn?

Urlaub machen - Đi nghỉ mát

Wie möchten Sie möchtest du gerne Urlaub machen? Bạn muốn đi nghỉ mát như thế nào?

Umgangsprache - Ngôn ngữ giao tiếp

Die Leute sprechen schnell: Buchstaben, Silben, und Endungen fehlen. Wie heißen diese Wörter richtig?

WG - Wohngemeinschaft - Phòng trọ

Hãy xem bài học sau để biết cách người Đức nói chuyện về chủ đề này như nào cho đúng, Bạn nhé!

Gern oder nicht so gern - Thích và không thích

HOCTIENGDUC.DE hướng dẫn Bạn cách nói thể hiện khi thích hay không thích điều gì đó bằng tiếng Đức

Die Uhrzeiten - Luyện tập với Cách viết giờ

Hãy tập cách viết và cách đọc giờ trong tiếng Đức bằng bài học dễ nhớ dưới đây, đảm bảo Bạn sẽ không bao giờ nhầm lẫn

X

Nhấn „Thích Trang“ để cập nhật bài của

Đã thích trang rồi!