Ở trình độ này thì kiến thức ngữ pháp sẽ được nâng cao hơn một chút. Nội dung chính của trình độ này là:

 • Câu hỏi gián tiếp với mục đích trần thuật lại nội dung đã hỏi. Tương ứng với 2 dạng câu hỏi trực tiếp, ta có thể hình thành hai dạng câu hỏi gián tiếp bắt đầu với ob ( Ja/Nein Fragen) hoặc từ hỏi W- ( W Fragen)
 • Những mẫu câu nói về nguyên nhân: weil/ denn . Tuy cùng là câu chỉ nguyên nhân, nhưng theo sau denn là mệnh đề chính ( Hauptsatz), weil là một mệnh đề phụ ( Nebensatz)

1 Ngu Phap Tieng Duc Trinh Do A2 Hoc Xong La Phai Biet Het Nhung Diem Nay

Ngữ pháp tiếng Đức qua mỗi trình độ sẽ nâng cao hơn một chút

 • Cách so sánh hơn và hơn nhất. Các tính từ sẽ được biến hóa theo quy tắc để miêu tả sự hơn kém hoặc hơn nhất
 • Câu miêu tả mục đích với um …. zu và damit. Cùng là liên từ để miêu tả mục đích, tuy nhiên, um …. zu được dùng khi hai câu có cùng chủ ngữ. Damit thì ngược lại, hai câu sẽ có chủ ngữ khác nhau. 
 • Thể bị động trong tiếng Đức. Đây là ngữ pháp nhấn mạnh vào hành động chứ không phải đối tượng chủ thể của hành động. Có hai dạng bị động Zustands- và Vorgangspassiv. Ở trình độ A2, ta sẽ tập trung chủ yếu vào Vorgangspassiv.
 • Cách cuối cùng trong tiếng Đức Genitiv. Đây là cách được dùng nói về sự sở hữu.
 • Động từ phản thân trong tiếng Đức
 • Câu ghép trong tiếng Đức. Nội dung ngữ pháp giúp câu ngắn gọn hơn. Tùy thuộc vào câu đơn mà ta lựa chọn đại từ quan hệ và xây dựng câu cho phù hợp.
 • Liên từ als wenn. Cùng là liên từ chỉ thời gian trong quá khứ, nhưng als diễn tả hành động chỉ xảy ra một lần, trong khi wenn nói về hành động lặp lại nhiều lần. Ngoài ra, wenn nói về hành động trong tương lai cũng như nêu ra những điều kiện. 
 • Động từ khuyết thiếu ở thì Präteritum
 • Đại từ nhân xưng và đại từ sở hữu ở cách 3.

Thế còn trình độ B1 thì sao? Liệu có khó học quá không? Còn chờ gì mà không cùng mình khám phá luôn nhỉ?

 


HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức