Cách sử dụng câu cảm thán trong tiếng Đức

Cách sử dụng câu cảm thán trong tiếng Đức

Câu cảm thán thường được dùng để biểu thị cảm xúc và thái độ của người nói. Loại câu này luôn có dấu chấm than cuối câu khi được viết. Nhưng trong văn nói, cảm xúc sẽ được thể hiện qua thái độ và ngữ điệu của người nói. Sau đây là một số câu cảm thán trong tiếng Đức.

Thể hiện cảm xúc giận dữ:

 • Jetzt mach aber mal einen Punkt!

  Câu nói này là một câu mệnh lệnh, nghĩa đen có thể hiểu là tạo một dấu chấm (chấm hết). Như vậy, ý nghĩa thật sự là hãy dừng lại.

 • Das Maß ist voll!

  Đủ rồi

Thể hiện sự cảm động:

 • Endlich sehe ich dich wieder, Junge! Nach so vielen Jahren!

  Cuối cùng tôi đã gặp lại cậu, cậu bé! Sau thật là nhiều năm!

Thể hiện lời khen:

 • Du kochst sehr gut!

  Bạn nấu ăn ngon quá!

 • Das Auto ist sehr schon!

  Chiếc ô tô kia đẹp quá!

 • Das ist ja toll!

  Điều đó thật tuyệt!

Thể hiện sự hoài nghi:

 • Ist das denn Wahr?

  Thật không?

 • Kann das den sein?

  Có lẽ nào?

 • Da pfeift ein Schwein!

  Từng có con heo huýt sáo! (ý chỉ việc hư cấu, không thể nào xảy ra) – tương tự câu: Mặt trời mọc đằng tây.


© 2024 | Học Tiếng Đức

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức 

Bài học liên quan