Cụm Danh Từ Kết Hợp Động Từ Trong Tiếng Đức Nomen-Verb-Verbildungen.

Việc sử dụng các cụm Nomen-Verb-Verbildungen giúp cho các bạn đang học tiếng Đức nâng cao vốn từ vựng.

Việc sử dụng thông thạo các cụm danh động từ không chỉ giúp các bạn tăng khả năng đọc hiểu các văn bản khoa học mà còn giúp bài viết được hay hơn nhờ đó có thể đạt được điểm cao trong các kì thi đặc biệt là các bạn đang học và ôn thi B2.

934 1 9 Cum Danh Tu Ket Hop Dong Tu Trong Teng Duc

Dưới đây là một vài cụm danh động từ thông dụng

Abschied nehmen von + Dativ – sich verabschieden – tạm biệt

  • Am Ende seines Auslandssemesters hat Marcel Abschied von seinen Freunden genommen.

Angst haben vor + Dativ – sich ängstigen – sợ hãi

  • Lydia hat Angst vor der Testdaf-Prüfung.

Bescheid geben + Dativ – informieren – thông báo

  • Bitte gib mir morgen Bescheid.

zu Ende bringen + Akkusativ – beenden – kết thúc việc gì đó

  • Die Zeit ist gleich um. Bitte kommen Sie jetzt zum Ende und bringen Sie Ihre Prüfungen nach vorne.

eine Frage stellen + Dativ – fragen – hỏi

  • Der Schüler aus den Niederlanden stellt dem Deutschlehrer eine Frage.

Hilfe leisten – helfen – giúp đỡ ai đó

  • Bei der Lösung des Problems leistete mir mein Arbeitskollege große Hilfe.

Kritik üben an + Dativ – kritisieren – lên án, phê bình

  • An der Entscheidung der Bundeskanzlerin wird heftige Kritik geübt.

einen Rat geben + Dativ – raten – cho lời khuyên

  • Darf ich dir einen guten Rat geben?

eine Rolle spielen für + Akkusativ – wichtig sein – có vai trò quan trọng

  • Gute Deutschkenntnisse spielen für den Erfolg eine große Rolle.

sich (keine) Sorgen machen über + Akkusativ – sich sorgen – lo lắng về .

  • Mach dir keine Sorgen über den Test.

Khanh Linh- ©HOCTIENGDUC.DE

 


HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức