Ngữ pháp

Bảng động từ bất quy tắc thông dụng nhất trong tiếng Đức

Bảng động từ bất quy tắc thông dụng nhất trong tiếng Đức

Bảng chia động từ bất quy tắc tiếng Đức là tập hợp những từ bất quy tắc cần thiết cho việc chia động từ trong tiếng Đức cũng như giúp các bạn hoàn thành tốt bài tập mỗi khi có chia thì bất quy tắc...
Danh từ đi với Giới từ trong tiếng Đức

Danh từ đi với Giới từ trong tiếng Đức

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các danh từ cần đi kèm với giới từ để bổ sung ý nghĩa cho chúng.
Giới từ chỉ THỜI GIAN trong tiếng Đức

Giới từ chỉ THỜI GIAN trong tiếng Đức

Có 2 loại giới từ chỉ thời gian trong tiếng Đức là: chỉ mốc thời gian (Zeitpunkt) và chỉ khoảng thời gian (Zeitdauer)

Phó từ, trạng từ và vị trí trong câu – Abverbien und ihre Stellen im Satz

Phó từ, trạng từ và vị trí trong câu – Abverbien und ihre Stellen im Satz

Làm quen các câu mẫu và cách sử dụng Phó từ, trạng từ và vị trí trong câu tiếng Đức.

Phân biệt NUR và ERST?

Phân biệt NUR và ERST?

Cách dùng NUR và ERST trong tiếng Đức: Rất đơn giản với các ví dụ sau.

So sánh cách dùng các từ “So”, “Sehr” và “Zu”

So sánh cách dùng các từ “So”, “Sehr” và “Zu”

Dưới đây là một số ví dụ để phân biệt cách dùng của 3 từ này

Phân biệt và dùng NUR và ERST?

Phân biệt và dùng NUR và ERST?

Tìm hiểu và Phân biệt khi dùng NUR và ERST trong tiếng Đức