Ngữ pháp

Bảng QUÁN TỪ SỞ HỮU trong tiếng Đức

Bảng QUÁN TỪ SỞ HỮU trong tiếng Đức ai học cũng nhất định phải nhớ!

5 Nguyên tắc ngữ pháp CƠ BẢN trong tiếng ĐỨC

Dù bạn đang học tại Trung tâm Tiếng Đức hay tự học tiếng Đức thì bạn cũng cần phải biết những hiện tượng ngữ pháp căn bản sau đây:

​20 phút học ngữ pháp tiếng Đức cơ bản

Tiếng Đức có những từ dài rùng rợn thật khó để học thuộc. Chúng tôi sẽ cho bạn biết thật sự tiếng Đức không quá khó như vậy, bạn hãy yên tâm với việc học của mình nhé!

Mạo từ xác định và không xác định trong tiếng Đức

Một trong những phần ngữ pháp quan trọng trong tiếng Đức: mạo từ xác định và không xác định bestimmte und unbestimmte Artikel

Bảng tổng kết quan trọng về cách dùng mạo từ trong tiếng Đức

Bảng tóm tắt các cách dùng mạo từ ở Nominativ, Akkusativ, Dativ và Genitiv trong tiếng Đức rất cần thiết.

Nominativ trong tiếng Đức

Cách dùng Nominativ trong tiếng Đức: Những kiến thức căn bản nhiều người hay nhầm và dùng sai nhất.

Trợ động từ trong tiếng Đức - die Modalverben

Trợ động từ có nghĩa, có nghĩa là những trợ động từ này đứng trong câu nhằm làm tăng / giảm nghĩa của động từ khác, bao gồm một số động từ quen thuộc: können, müssen, dürfen, mögen, möchten, sollen, wollen.