Ngữ pháp

Ngữ pháp tiếng Đức: Phân biệt viel/wenig và viele/wenige (A2, B1)

Trong quá trình học tiếng Đức, có bao giờ bạn đặt câu hỏi: Tại sao người ta lại nói: Ich habe viel Zeit mà không phải là Ich habe viele Zeit mặc dù Zeit mang giống cái (die Zeit)?

Cách sử dụng tiếng Đức với từ WÜRDEN

HOCTIENGDUC.DE giới thiệu cho bạn cách sử dụng tiếng Đức với từ WÜRDEN.

Tiếng Đức cơ bản: Album tổng hợp những bảng cần nhớ trong tiếng Đức

Để đạt được trình độ tiếng Đức cơ bản và cao hơn, sẽ có một số bảng biểu về ngữ pháp tiếng Đức mà bạn cần và nên nhớ.

IHR – nghĩa và phân biệt khi dùng trong tiếng Đức

Người Việt rất hay nhầm khi dùng từ IHR vì nó có tận 4 nghĩa & cách dùng khác nhau.

Đi đâu WOHIN – Ở đâu WO– Từ đâu WOHER trong tiếng Đức

Việc sử dụng giới từ để chỉ vị trí và chỉ hướng đi vô cùng quan trọng vì trong tiếng Đức!

TeKaMoLo – nguyên tắc trạng ngữ trong tiếng Đức

Nguyên tắc rất quan trọng TeKaMoLo trong tiếng Đức: Bạn có biết là gì không nhỉ?

Phân biệt sich FREUEN auf/über trong tiếng Đức

Động từ sich FREUEN có thể kết hợp với giới từ AUF hoặc ÜBER. Vậy khi nào dùng AUF và khi nào sử dụng ÜBER ?