HIN & HER - Cách sử dụng nhiều người vẫn chưa biết.

Trạng từ “hin” diễn đạt sự hướng ra xa người nói

 • Wohin gehst du jetzt?

  Giờ bạn đi tới đâu vậy?

 • Wie kommt man denn zur Party hin?

  Mọi người đến bữa tiệc bằng cách nào vậy?

 • Kannst du den Teller zu Mutti hinbringen?

  Bạn có thể mang cái đĩa đến chỗ Mutti được không?

934 1 Cach Dung Hin Va Her Trong Tieng Duc Khong Phai Ai Cung Biet

Trạng từ “her” diễn đạt sự hướng tới người nói

 • Woher kommst du ?

  Bạn từ đâu đến vậy?

 • Komm mal schnell her! Hier ist eine riesige Spinne.

  Hãy lại đây nhanh lên! Ở đây có một con nhện khổng lồ.

 • Peter, kannst du mir bitte den Teller herbringen?

  Peter, bạn có thể mang cái đĩa lại đây cho tôi được không?

HOCTIENGDUC.DE

 


© 2023 HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức