Ngữ pháp

Cách chia động từ tiếng Đức ở thì hiện tại hoàn thành Partizip II

Động từ tiếng Đức ở thì hiện tại hoàn thành Partizip II đã làm khó không ít người bởi có nhiều động từ không vào quy tắc.

Cách xây dựng câu hỏi đơn giản trong tiếng Đức

HOCTIENGDUC.DE giới thiệu cho bạn cách đặt một câu hỏi bằng tiếng Đức dễ & nhanh nhất như này nhé!

Ngữ pháp tiếng Đức: Nhất định ai học cũng cần phải biết!

Nếu trang bị một gốc ngữ pháp tốt, bạn có thể nắm vững được phương pháp đọc hiểu và tự viết được đoạn giới thiệu bằng tiếng Đức dễ dàng. Ngữ pháp tiếng Đức sẽ không quá khó học nếu bạn biết cách tiếp cận chúng và có phương pháp cụ thể.

Ngữ pháp tiếng Đức: Các câu hỏi với Wo Wohin Woher

 Tuy cùng gốc Wo nhưng bộ 3 "Wo Wohin Woher" lại mang ý nghĩa khác nhau

Bảng động từ bất quy tắc thông dụng nhất trong tiếng Đức

Bảng chia động từ bất quy tắc tiếng Đức là tập hợp những từ bất quy tắc cần thiết cho việc chia động từ trong tiếng Đức cũng như giúp các bạn hoàn thành tốt bài tập mỗi khi có chia thì bất quy tắc trong tiếng Đức

Danh từ đi với Giới từ trong tiếng Đức

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các danh từ cần đi kèm với giới từ để bổ sung ý nghĩa cho chúng.

Giới từ chỉ THỜI GIAN trong tiếng Đức

Có 2 loại giới từ chỉ thời gian trong tiếng Đức là: chỉ mốc thời gian (Zeitpunkt) và chỉ khoảng thời gian (Zeitdauer)