Ngữ pháp

Cách dùng câu mệnh lệnh trong tiếng Đức

Trong câu mệnh lệnh, động từ được đặt ngay vị trí đầu câu. Im Imperativsatz steht das Verb am Anfang

Các động từ và giới từ hay gặp nhất trong tiếng Đức

Những động từ đi kèm giới từ hay dùng nhất trong tiếng Đức

 

Nguyên tắc ngữ pháp ở thì quá khứ đơn với động từ khiếm khuyết

Những nguyên tắc sau với động từ khiếm khuyết Bạn cần phải nhớ

Trật tự câu khi có từ "dass"

Trong tiếng Đức, thường thì động từ luôn đứng thứ 2 trong câu. Nhưng quy tắc này đã bị thay đổi khi câu có "dass" đi kèm.

Động từ và đại từ phản thân

Trong tiếng Đức, khi miêu tả hành động tự làm một việc gì đó, người ta dùng Động từ phản thân - Reflexive Verben.

Cách sử dụng từ WÜRDEN trong tiếng Đức

HOCTIENGDUC.DE giới thiệu với Bạn cách sử dụng từ WÜRDEN như sau:

Books 1194457 640

Câu với mệnh đề phụ trong tiếng Đức

Apple đã dùng đoạn quảng cáo này ở Đức :“Wenn du kein iPhone hast, dann hast du kein iPhone.”