Ngữ pháp

Cách phân biệt giới từ cách 3 và cách 4

Giới từ Cách 3 (Dativ) và cách 4 (Akkusativ) sẽ thực sự rất dễ phân biệt nếu Bạn thuộc lòng quy tắc sau mà HOCTIENGDUC.DE hướng dẫn Bạn:

Nguyên tắc cấu trúc câu với weil và obwohl

Các câu với "bởi vì" hoặc "mặc dù" đều là các câu phụ. Sätze mit "weil" oder "obwohl" sind Nebensätze.

Các từ nối câu- Konjunktionen

Konjuntionen verbinden Sätze oder Satzteile (các từ nối nối các câu hay các bộ phận câu với nhau)

Các động từ tách -Trennbare Verben

 Trong tiếng Đức có rất nhiều động từ có tiền tố. Hầu hết các tiền tố đều có thể tách ra được. Im Deutschen gibt es viele Verben mit Vorsilben. Die meisten Vorsilben sind trennbar

Từ vựng về Cân nặng, Khối lượng và Kích thước

Một số từ vựng chỉ cân nặng, khối lượng, kích thước hay dùng trong tiếng Đức

6 THÌ trong tiếng Đức mà bạn cần nắm vững

Trong bất kỳ ngôn ngữ nào cũng có thời, dùng để diễn tả thời gian khi sự việc xẩy ra trong quá khứ, trong tương lai đang diễn ra hiện tại.

Những cấu trúc câu thường gặp được áp dụng cho bài thi nói tiếng Đức trình độ B1

Những câu hỏi và cấu trúc bạn sẽ thường gặp trong bài thi nói tiếng Đức như sau: