Trong tiếng Đức, ngoài những Động từ độc lập hoặc những Trợ động từ, còn có 6 Động từ đặc biệt dưới đây mà Bạn cần nhớ.

 

6 Động từ đặc biệt và cách chia ở cac ngôi khác nhau - 0

6 Động từ này đặc biệt là bởi nó luôn luôn phải đi kèm với một động từ khác và với mỗi Động từ khác nhau, sẽ cho ý nghĩa câu không giống nhau.

Cách chia (ở thì Hiện tại) của 6 Động từ đặc biệt này được tóm tắt trong bảng dưới đây

6 dong tu dac biet

Nguyễn Thành Trung-© HOCTIENGDUC.DE

 


HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức