Tổng hợp kiến thức giới từ trong tiếng Đức hữu ích dành cho bạn.

1 Cach Phan Biet Va Su Dung Ve 4 Loai Gioi Tu Trong Tieng Duc

Cũng như tiếng Anh, việc sử dụng giới từ trong tiếng Đức phức tạp, sử dụng chúng trong các trường hợp khác nhau, sẽ mang nghĩa khác nhau. Nhưng các bạn đừng lo lắng, Hallo sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn

   I. Giới từ trong tiếng Đức được chia thành 4 loại:

  • Lokale Präpositionen: Những giới từ nhằm chỉ ra địa điểm  (in, an, auf, aus…)

  • Temporale Präpositionen: Những giới từ nhằm chỉ ra thời gian (seit, um, in, während…)

  • Modale Präpositionen: Những giới từ nhằm chỉ ra cách thức (mit, ohne, gegen…)

  • Kausale Präpositionen: Những giới từ nhằm chỉ ra nguyên nhân (dank, durch, wegen, aufgrund…)

-Giới từ có thể đi kèm với quán từ xác định để tạo nên những cụm từ cố định sau đây. Bạn nhớ luôn phải viết theo cách này thì mới đúng ngữ pháp nhé:

§  an + dem = am

§  an + das = ans

§  bei + dem = beim

§  in + dem = im

§  in + das = ins

§  von + dem = vom

§  zu + dem = zum

§  zu + der = zur

-Còn lại những cách kết hợp khác như für + das = fürs, auf + das = aufs, um + das = ums  khuyến khích các bạn nên viết tách ra như bình thường.

II. Giới từ chỉ dùng với cách 3 Dativ

Có 8 giới từ cơ bản: ab, aus, bei, mit, nach, seit, von, zu. Ta sẽ chia chúng ra thành những loại sau (tất cả đều đi với cách 3 Dativ):

Lokale Präpositionen

Bei: Miêu tả vị trí tương quan giữa 1 người/vật với 1 người/vật khác, trả lời cho câu hỏi Wo.

Ich bin bei dir: Anh đang ở cạnh em.

Er wohnt noch bei seinen Eltern: Anh ta vẫn sống với bố mẹ.

Nach: Trả lời cho câu hỏi Wohin, nhưng chỉ sử dụng với tên lục địa, đất nước, thành phố và vùng

Ich fliege nach Deutschland.

Zu: Cũng trả lời cho câu hỏi Wohin, nhưng dùng với những địa điểm bạn đến nhưng không đi vào hẳn bên trong:

Wir gehen zur Bank. (Chúng tôi đến ngân hàng, nhưng chỉ đến bên ngoài thôi, đến để rút tiền ở máy ATM bên ngoài ngân hàng chẳng hạn, chứ không đi hẳn vào bên trong ngân hàng)

Aus: Trả lời cho câu hỏi Woher khi muốn diễn tả mình vừa từ nơi nào về (vừa rời khỏi nơi đó như ga tàu hay trường học chẳng hạn) hoặc thông dụng hơn là diễn tả đến từ lục địa, đất nước, thành phố và vùng nào.

Er kommt aus der Schule. (Nó đã học cả ngày ở trường, giờ thì nó vừa từ trường về)

Ich komme aus Vietnam. (Đất nước) 

Von: Cũng trả lời cho câu hỏi Woher khi muốn diễn tả mình vừa từ nơi nào đó về, nhưng khác với aus, đó là địa điểm đó bạn thực sự chưa đi vào trong, chưa ở bên trong.

Er kommt von der Schule. (Sáng nay nó có đến trường nhưng không vào mà quay về nhà. Nó vừa từ trường về đấy)

· Temporale Präpositionen

Ab: Diễn tả thời gian bắt đầu từ 1 mốc cụ thể

Ab dem ersten Tag lernen wir Deutsch.

Seit: Diễn tả khoảng thời gian đã diễn ra và vẫn đang diễn ra đến tận bây giờ.

Ich lerne seit zwei Jahren Deutsch.

· Modale Präpositionen

Mit: Giới từ diễn tả cách thức

Ich gehe mit dem Bus zur Schule.

2 Cach Phan Biet Va Su Dung Ve 4 Loai Gioi Tu Trong Tieng Duc

 


HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức