Học tiếng Đức

Các động từ tách -Trennbare Verben

 Trong tiếng Đức có rất nhiều động từ có tiền tố. Hầu hết các tiền tố đều có thể tách ra được. Im Deutschen gibt es viele Verben mit Vorsilben. Die meisten Vorsilben sind trennbar

Từ vựng về Cân nặng, Khối lượng và Kích thước

Một số từ vựng chỉ cân nặng, khối lượng, kích thước hay dùng trong tiếng Đức

6 THÌ trong tiếng Đức mà bạn cần nắm vững

Trong bất kỳ ngôn ngữ nào cũng có thời, dùng để diễn tả thời gian khi sự việc xẩy ra trong quá khứ, trong tương lai đang diễn ra hiện tại.

Những cấu trúc câu thường gặp được áp dụng cho bài thi nói tiếng Đức trình độ B1

Những câu hỏi và cấu trúc bạn sẽ thường gặp trong bài thi nói tiếng Đức như sau:

Khi nào dùng Entschuldigung và khi nào sử dụng Tut mir Leid

"Tut mir Leid" oder "Entschuldigung" "Verzeihung" "Entschuldigen Sie" (Điền từ vào các khoảng trống sau)