Học tiếng Đức

Từ vựng về Cân nặng, Khối lượng và Kích thước

Một số từ vựng chỉ cân nặng, khối lượng, kích thước hay dùng trong tiếng Đức

6 THÌ trong tiếng Đức mà bạn cần nắm vững

Trong bất kỳ ngôn ngữ nào cũng có thời, dùng để diễn tả thời gian khi sự việc xẩy ra trong quá khứ, trong tương lai đang diễn ra hiện tại.

Những cấu trúc câu thường gặp được áp dụng cho bài thi nói tiếng Đức trình độ B1

Những câu hỏi và cấu trúc bạn sẽ thường gặp trong bài thi nói tiếng Đức như sau:

Khi nào dùng Entschuldigung và khi nào sử dụng Tut mir Leid

"Tut mir Leid" oder "Entschuldigung" "Verzeihung" "Entschuldigen Sie" (Điền từ vào các khoảng trống sau)