Học tiếng Đức

Cách sử dụng từ WÜRDEN trong tiếng Đức

Cách sử dụng từ WÜRDEN trong tiếng Đức

HOCTIENGDUC.DE giới thiệu với Bạn cách sử dụng từ WÜRDEN như sau:

Câu với mệnh đề phụ trong tiếng Đức

Câu với mệnh đề phụ trong tiếng Đức

Apple đã dùng đoạn quảng cáo này ở Đức :“Wenn du kein iPhone hast, dann hast du kein iPhone.”

Cách phân biệt giới từ cách 3 và cách 4

Cách phân biệt giới từ cách 3 và cách 4

Giới từ Cách 3 (Dativ) và cách 4 (Akkusativ) sẽ thực sự rất dễ phân biệt nếu Bạn thuộc lòng quy tắc sau mà HOCTIENGDUC.DE hướng dẫn Bạn:

Nguyên tắc cấu trúc câu với weil và obwohl

Nguyên tắc cấu trúc câu với weil và obwohl

Các câu với "bởi vì" hoặc "mặc dù" đều là các câu phụ. Sätze mit "weil" oder "obwohl" sind Nebensätze.

Các từ nối câu- Konjunktionen

Các từ nối câu- Konjunktionen

Konjuntionen verbinden Sätze oder Satzteile (các từ nối nối các câu hay các bộ phận câu với nhau)

Các động từ tách -Trennbare Verben

Các động từ tách -Trennbare Verben

 Trong tiếng Đức có rất nhiều động từ có tiền tố. Hầu hết các tiền tố đều có thể tách ra được. Im Deutschen gibt es viele Verben mit Vorsilben. Die meisten Vorsilben sind trennbar

Từ vựng về Cân nặng, Khối lượng và Kích thước

Từ vựng về Cân nặng, Khối lượng và Kích thước

Một số từ vựng chỉ cân nặng, khối lượng, kích thước hay dùng trong tiếng Đức