Bài học

4 BIẾN CÁCH và cách sử dụng trong tiếng Đức

Một trong những điểm gây nhầm lẫn cho người học tiếng Đức chính là (biến) cách trong tiếng Đức. Kasus là cách trong tiếng Đức, giúp xác định vị trí và ý nghĩa cụ thể của các bộ phận chính trong câu.

4 quy tắc về cách đặt câu trong tiếng Đức

Để đặt được câu tiếng Đức hoàn chỉnh, Bạn cần nhớ một số lưu ý về Vị trí các Thành phần câu: Chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ.... cho trình độ A1.

Những điểm ngữ pháp cơ bản cần biết trong học tiếng Đức

Để nói, viết tiếng Đức tốt ngoài việc bạn phải trang bị cho mình vốn từ vựng tốt thì ngữ pháp đóng vai trò cũng khá là quan trọng. Dưới đây là những điểm ngữ pháp cơ bản bạn cần nắm khi bạn học tiếng Đức

Chức năng và ý nghĩa các loại trạng từ trong tiếng Đức

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đi sâu vào từng loại trạng từ để các bạn hiểu rõ hơn về chức năng cũng như ý nghĩa của chúng.

Những trạng từ phổ biến trong tiếng Đức

Trạng từ nói chung là thành phần câu bổ nghĩa cho động từ, làm tăng thêm sắc thái biểu cảm cho câu và giúp diễn đạt nghĩa rõ ràng hơn. Dưới đây là những trạng từ phổ biến trong tiếng Đức kèm giải nghĩa và ví dụ cụ thể.

35 tính từ thường dùng nhất trong tiếng Đức

35 tính từ thường dùng nhất trong tiếng Đức dành cho người mới học tiếng Đức và một vài lưu ý thay đổi động từ.

Lưu ý về ĐỘNG TÍNH TỪ trong tiếng Đức

Lưu ý về ĐỘNG TÍNH TỪ tách trong tiếng Đức (Partizip) - Ngữ pháp trình độ A2