Các mẫu câu cơ bản để các bạn tham khảo để có thể viết được một bức thư chuẩn và đáp ứng được mục đích yêu cầu của lá thư mà không bị lan man và lạc đề

Đối với các bạn học tiếng Đức, ngoài các mẫu câu cơ bản được dùng để viết mở đầu và kết thúc lá thư theo đúng chuẩn, thì ở phần nội dung chính tùy theo thể loại của bức thư như thư xin lỗi hoặc thư mời mà chúng ta có các mẫu câu cơ bản A1 để các bạn tham khảo để có thể viết được một bức thư chuẩn và đáp ứng được mục đích yêu cầu của lá thư mà không bị lan man và lạc đề

Mẫu câu dùng cho thư xin lỗi Entschuldigung:

– Es tut mir leid, aber leider…

Tôi xin lỗi, nhưng rất tiếc …

– Leider muss ich mich entschuldigen, da ich..

Rất tiếc, tôi phải xin lỗi vì tôi ..

– Entschuldigen Sie bitte, aber…

Xin lỗi Ngài, nhưng …

1 Nhung Cau Dung Cho Viet Thu Tieng Duc Theo Chu De

Mẫu câu dùng cho thư cảm ơn Dank:

– Ich bedanke mich sehr für Ihren Brief,

Tôi cảm ơn bạn rất nhiều về lá thư của bạn,

– Ich habe mich sehr darüber gefreut…

Tôi rất vui vì điều đó…

– Herzlichen Dank für Ihren Brief, ich habe mich sehr darüber gefreut…

Cảm ơn bạn rất nhiều về bức thư của bạn, tôi rất vui vì nó …

Mẫu câu dùng cho thư đề nghị „Vorschlag“:

– Ich schlage vor, dass…

Tôi đề xuất rằng…

– Es wäre schön, wenn…

Sẽ rất tốt nếu…

– Sollen wir …?

Chúng ta có nên…?

Mẫu câu dùng cho thư mời „Einladung“:

– Wir freuen uns, darauf wir Ihnen zu xxxx einladen…

Chúng tôi rất mong được mời bạn đến xxxx …

– Es gibt Spaß und gutes Essen…

Có nhiều niềm vui và thức ăn ngon …

– Wir wollen am … xxxx und laden euch dazu ein!..

Chúng tôi muốn vào … xxxx và mời bạn! ..

– Zu xxxx laden wir Euch herzlich ein!..

Chúng tôi trân trọng kính mời quý khách đến với xxxx! ..

– Dies möchten wir mit Euch feiern und laden Euch zum Hochzeitsessen/ Geburtstag ins Restaurant …in … ein…

Chúng tôi muốn kỷ niệm điều này với bạn và mời bạn đến dự tiệc cưới / sinh nhật tại nhà hàng … ở …

Mẫu câu dùng cho thư xin giúp đỡ „Bitte um Hilfe“:

-Könnten Sie mir helfen, um dieses Problem zu lösen?

Bạn có thể giúp tôi giải quyết vấn đề này không?

– Ich brauche Ihre Hilfe an diesem Tag, weil…

Tôi cần sự giúp đỡ của bạn vào ngày hôm đó vì …

 


HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức